search Wiedza współpraca wsparcie od 1907

Skład władz Oddziału Okręgowego w Radomiu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Zarząd Oddziału Okręgowego:

Prezes -  Sławomir Szlachetka
Wiceprezes -  Jolanta Bąk
Wiceprezes -  Katarzyna Ogonowska
Skarbnik - Teresa Sałek
Sekretarz - Marcin Grad
Członek - Katarzyna Drewniak
Członek -  Elżbieta Ziętek

Okręgowa Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca - Bożena Kontna
Z-ca przewodniczącej - Elżbieta Szałas-Erbel
Członek - Małgorzata Stępień

Okręgowy Sąd Koleżeński:

Przewodniczący - Rafał Czerwieniec
Z-ca przewodniczącego - Danuta Gunerka
Członek - Elżbieta Amanowicz

Biuro:
Dyrektor Biura - Waldemar Kiraga

Główna księgowa - Kamila Dobrzańska

 

ul. Kwiatkowskiego 70
26-604 Radom

tel. 48 365 07 34

biuro@radom.skwp.pl

97 1160 2202 0000 0000 6250 4500