Skład władz Oddziału Okręgowego w Radomiu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Zarząd Oddziału Okręgowego:
Prezes -  Janusz Czerwieniec

Wiceprezes -  Jolanta Bąk

Wiceprezes -  Sławomir Szlachetka

Skarbnik - Danuta Gunerka

Sekretarz - Katarzyna Ogonowska

Członek - Agnieszka Glista

Członek -  Elżbieta Żurowska

 

Okręgowa Komisja Rewizyjna:
Przewodnicząca - Teresa Sałek

Członek - Elżbieta Amanowicz

 

Biuro:
Dyrektor Biura - Małgorzata Łyżwa

Księgowość - Kamila Dobrzańska

Szkolenia - Waldemar Kiraga

ul. Kwiatkowskiego 70
26-604 Radom

tel. 48 365 07 34

biuro@radom.skwp.pl

97 1160 2202 0000 0000 6250 4500