search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
11.06.2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:30
Typ:
Szkolenie krótkie
Tryb:
online
Opłata:
420,- zł od osoby
400,- zł Cena dla członków SKwP

Wykładowca:

Dr Witold Furman - doradca podatkowy, numer wpisu  11348, absolwent studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w  Krakowie.

Program szkolenia:

 1. Zmiany w przepisach VAT wprowadzone ustawą tzw. SLIM VAT III i ich zastosowanie w praktyce:
  a) kursy stosowane do przeliczania transakcji wyrażonych w walucie obcej według przepisów VAT;
  b) jak radzić sobie z różnymi kursami tej samej transakcji dla celów VAT, podatku dochodowego i rachunkowości;
  c) „mały podatnik” – zasady określania statusu wg przepisów VAT (po zmianie limitu w przepisach VAT), podatku dochodowego oraz ustawy o rachunkowości;
  e) ułatwienia przewidziane w przepisach VAT, PIT, UoR przysługujące małemu podatnikowi – przegląd.
 2. Korygowanie przychodów i kosztów w rozliczeniach VAT – podsumowanie zasad po wprowadzeniu zmian ustawami SLIM i bieżące praktyczne zagadnienia związane z zamknięciem roku obrotowego.
 3. Rozliczenie w przepisach VAT:
  a) rozrachunki z odbiorcami – ulga na złe długi;
  b) rozrachunki z dostawcami – sankcja na złe długi;
  c) niedobory zawinione i niezawinione – jak prawidłowo rozliczyć według przepisów ustawy o VAT.
 4. Upominki, prezenty, poczęstunek oraz nieodpłatne świadczenia dla kontrahentów i pracowników w rozliczeniach VAT.
 5. Ustalenie prawa do stawki 9% CIT – problem prawidłowej identyfikacji przychodów podatkowych, w tym przychody z umorzonej subwencji PFR i faktoring wierzytelności.
 6. Korekta przychodów i kosztów podatkowych – moment korekty, szczególne zasady korekty cen transferowych w kontekście zmian przepisów.
 7. Koszty pośrednie jako koszty podatkowe – ustalenie charakteru kosztów i moment ich potrącenia; różnice między ujęciem księgowym i podatkowym; ujęcie kosztów w księgach rachunkowych i podatkowej księdze przychodów i rozchodów.
 8. Amortyzacja nieruchomości mieszkalnych – podsumowanie zmian i bieżące interpretacje.
 9. Bieżące interpretacje i wyroki sądowe w zakresie prawa podatkowego.

Cena obejmuje:

materiały szkoleniowe, serwis kawowy i herbaciany oraz lunch (dla uczestników zajęć stacjonarnych).

ul. Kwiatkowskiego 70
26-604 Radom

tel. 48 365 07 34

biuro@radom.skwp.pl

97 1160 2202 0000 0000 6250 4500