search Wiedza współpraca wsparcie od 1907

Totalna nowość w naszej ofercie szkoleniowej!

Już teraz zapisz się na kursy

"Podatek od towarów i usług (VAT) od podstaw"

trwa nabór

Na kursie dowiesz się jakie są:

 • Podstawy prawne podatku VAT w Polsce.
 • Zakres opodatkowania VAT. Zwolnienia od podatku: podmiotowe i przedmiotowe. Obowiązki podatnika – rejestracja, JPK i VAT-UE.
 • Zakres czynności opodatkowanych: transakcje krajowe, WDT, WNT, export towarów, import towarów, usługi zagraniczne i wewnątrzwspólnotowe.
 • Obowiązek podatkowy. Podstawy opodatkowania i stawki podatku.
 • Zasady stosowania odliczeń podatku naliczonego.
 • Dokumentowanie dostaw. Szczegółowe zasady wystawiania faktur VAT. Krajowy System e-Faktur
  Stosowanie kursów walut obcych dla potrzeb podatku vat.
 • Prowadzenie ewidencji dla celów VAT – rejestry sprzedaży i zakupów.

 

"Podatkowa księga przychodów i rozchodów".

trwa nabór

Plan szkolenia:

 • Działalność gospodarcza, przychody, koszty, dochód, strata- definicje.
 • Rodzaje ewidencji księgowej.
 • Limit obrotu uprawniający do prowadzenia PKPiR, ogólne zasady prowadzenie PKPiR. Termin założenia księgi - kolumny KPiR, częstotliwość dokowania zapisów w PKPiR, rzetelność i niewadliwość PKPiR.
 • Zasada kasowa i memoriałowa. Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT-5, PIT-5L. Kasa fiskalna. Podatek VAT (możliwość odliczenia, brak możliwości odliczenia - a koszt).
 • Rodzaje faktur, dokumenty traktowane jak faktura VAT, faktury wewnętrzne, nota korygująca, dowód wewnętrzny, paragony, KP i KW, lista płac, dowody przesunięć, dzienne zestawienie sprzedaży, miesięczne zestawienia raportów dobowych, nota księgowa, rozliczenie kosztów podróży służbowej i wartości diet, ewidencja zwrotów, pozostałe dowody księgowe.
 • Przychody ze sprzedaży towarów, wyrobów, materiałów i usług oraz zasady ich ewidencjonowania - kolumna 7 PKPiR.
 • Pozostałe przychody, różnice kursowe - kolumna 8 PKPiR.
 • Towary, materiały, koszty uboczne, likwidacja towarów - kolumna 10, 11 PKPiR.
 • Wynagrodzenia (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o działo) - kolumna 12 PKPiR.
 • Narzuty na wynagrodzenia, świadczenia na rzecz pracowników, delegacje, koszt pracodawcy, ZUS właściciela/wspólników.
 • Środki trwałe: pojęcie, rodzaje, amortyzacja - rodzaje, ewidencja, ujęcie amortyzacji w kosztach, środki trwałe niskocenne. Samochód w firmie: najem, leasing, środek trwały, wykorzystywanie samochodu prywatnego na potrzeby służbowe, różnice kursowe - kolumna 13 PKPiR.
 • Miesięczna zaliczka na podatek dochodowy - jej ustalenie, przychody niepodatkowe, koszty NKUP, ZUS właściciela a ZUS wspólników, rozliczenie składki zdrowotnej.
 • Zamknięcie roku: spis z natury – istota, obowiązek i termin sporządzenia, wycena składników majątku, różnice inwentaryzacyjne, ujęcie w PKPiR, rozliczenie roczne, rozliczenie strat z lat ubiegłych, koszty na przełomie roku, duplikaty.

Pozostałe aktualności

ul. Kwiatkowskiego 70
26-604 Radom

tel. 48 365 07 34

biuro@radom.skwp.pl

97 1160 2202 0000 0000 6250 4500