Fakturowanie w 2019 roku

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Radomiu w dniu 8 kwietnia 2019 roku zaprasza na szkolenie:


Fakturowanie w 2019 r.


Szkolenie adresowane jest do osób zajmujących się wystawianiem i księgowaniem faktur.

1. Faktury:
 • Jakie transakcje podlegają dokumentowaniu fakturami?
 • Kiedy trzeba wystawić fakturę?
 • Jakie są terminy wystawiania faktur?
 • Fakturowanie a kasy fiskalne.
 • Co powinna zawierać faktura?
 • Kwota netto a kwota brutto.
 • Świadczenie główne a świadczenia pomocnicze.
 • Rozliczanie w walucie obcej a fakturowanie.
 • Faktury zaliczkowe.
 • Przesyłanie i przechowywanie faktur w postaci elektronicznej.
 • Anulowanie faktury - a co z elektroniczną fakturą?
 • Puste faktury.
 • Kiedy wystawienie faktury powoduje powstanie obowiązku podatkowego a kiedy nie powoduje?
 • Kiedy wystawiamy duplikaty faktur?
 • Jakie skutki wywołuje duplikat dla sprzedawcy i dla nabywcy?
 • Elektroniczne duplikaty.
 • Fakturowanie a szczególne schematy rozliczania transakcji krajowych.
 • Faktura a transakcje międzynarodowe.
 • Faktura a VAT naliczony.
 • Błędy w fakturowaniu.
2. Faktury korygujące:
 • Kiedy wystawiamy faktury korygujące?
 • Rabaty, opusty, skonta i premie pieniężne a faktura korygująca.Faktury korygujące zbiorcze i za okres.
 • Elektroniczne faktury korygujące.
 • Rozliczanie faktur korygujących u sprzedawcy - co z potwierdzeniem odbioru faktur korygujących?
 • Rozliczanie faktur korygujących u nabywcy.
 • Faktury korygujące a ryzyka podatkowe.
 • Faktury korygujące w transakcjach międzynarodowych.
3. Noty korygujące:
 • Co to jest nota korygująca?
 • Kto i kiedy sporządza notę korygującą?
 • Co można a czego nie można korygować notą korygującą?
 • Jakie skutki wywołuje nota korygująca?
4. Refakturowanie:
 • Świadczenia kompleksowe a refakturowanie.
 • Refakturowanie w obrocie krajowym i zagranicznym.
5. Zmiany w VAT w 2019 r. i ich znaczenie dla fakturowania: Centralny Rejestr Faktur, NIP na paragonie, faktury elektroniczne (pozostałe zagadnienia wg stanu prac legislacyjnych).
6. Omówienie aktualnego orzecznictwa i praktyki skarbowej w zakresie zagadnień objętych szkoleniem.


Wykład poprowadzi Cezary Pieńkosz – doradca podatkowy, specjalista w zakresie podatku VAT.

Koszt szkolenia 390,- zł.
Dla członków wspierających Stowarzyszenie Księgowych z uregulowaną składką członkowską za rok 2019, koszt szkolenia wynosi 350,- zł.
 

 

KARTA ZGŁOSZENIA

Polecamy

  • Świat Księgowych
  • Kaledarium