VAT 2019 w transakcjach krajowych

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Radomiu w dniu 9 kwietnia 2019 roku zaprasza na szkolenie:


VAT 2019
zmiany na 2019 r. i aktualna praktyka rozliczania VAT w transakcjach krajowych


 1. Zmiany od 1 stycznia 2019 r.: opodatkowanie bonów; kasy rejestrujące; miejsce świadczenia usług cyfrowych, ulga na złe długi, faktury elektroniczne w zamówieniach publicznych.
 2. Obligatoryjny split payment.
 3. Matryca nowych stawek VAT, PKWiU i Nomenklatura scalona na gruncie VAT.
 4. Wiążąca Informacja Stawkowa.
 5. Nowa schemat JPK-VAT, likwidacja deklaracji VAT – których?
 6. Centralny Rejestr Faktur.
 7. Obowiązek umieszczania numeru NIP na paragonie.
 8. Konsekwencje wystawienia faktury do paragonu bez numeru NIP.
 9. Konsekwencje ujęcia faktury bez numeru NIP w ewidencji VAT.
 10. Nowe przypadki, w których ustalane jest dodatkowe zobowiązanie podatkowe w VAT.
 11. Nowa „stawka” dodatkowego zobowiązania podatkowego w VAT.
 12. Nowe podmioty wyłączone z zakresu zwolnienia podmiotowego.
 13. Zmiany w przepisach dotyczących rejestracji, wykreślania i przywracania rejestracji jako podatnik VAT czynny.
 14. Bezpodstawne wzbogacenie jako przesłanka odmowy stwierdzenia nadpłaty w VAT i braku możliwości rozliczenia kwoty „z przeniesienia”.
 15. Zmiany w definicji „pierwszego zasiedlenia”.
 16. Kasy on-line.
 17. Pozostałe zmiany w zależności od stanu prac legislacyjnych.
 18. Aktualne problemy rozliczania podatku należnego i podatku naliczonego w transakcjach krajowych; przegląd aktualnego orzecznictwa i praktyki skarbowej.

Wykład poprowadzi Cezary Pieńkosz – doradca podatkowy, specjalista w zakresie podatku VAT.

Koszt szkolenia 390,- zł.
Dla członków wspierających Stowarzyszenie Księgowych z uregulowaną składką członkowską za rok 2019, koszt szkolenia wynosi 350,- zł.
    

 

ZGŁOSZENIE

Polecamy

  • Serwis informacyjny dla członków
  • Świat Księgowych