Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego dla pracowników i zleceniobiorców - zasady wypłacania

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Radomiu w dniu 15 października 2018 roku zaprasza na szkolenie:

 

Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego dla pracowników i zleceniobiorców - zasady wypłacania w 2018 r.

 

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które zajmują się naliczaniem wynagrodzeń i wypłatą świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Na przykładach, ćwiczeniach w naliczaniu wartości wynagrodzenia chorobowego i zasiłków zostaną przedstawione zasady wypłacania zasiłków z uwzględnieniem najnowszego komentarza zasiłkowego i stanowisk ZUS.

Program szkolenia:

 1. Minimalna podstawa zasiłku w 2018 roku i jej wpływ na wypłatę świadczeń z tytułu choroby na przestrzeni 2018 roku oraz na przełomie roku.
 2. Ustalanie prawa do wypłaty wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy w 2018 r.:
  a) wynagrodzenie chorobowe jako koszt pracodawcy,
  b) długość wypłaty wynagrodzenia chorobowego w zależności od wieku pracownika,
  c) wysokość wynagrodzenia chorobowego,
  d) kto i kiedy nie ma prawa do wynagrodzenia chorobowego?
 3. Prawo do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego a okres wyczekiwania – ubezpieczenie chorobowe obowiązkowe i dobrowolne – różne przypadki.
 4. Okres zasiłkowy w praktyce – ćwiczenia w ustalaniu okresu wypłaty świadczeń dla pracowników:
  a) długość okresu zasiłkowego,
  b) zasady ustalania długości okresu zasiłkowego,
  c) wyczerpanie okresu zasiłkowego,
  d) ustalanie okresu zasiłkowego we współpracy z ZUS
 5. Zasiłek chorobowy – pytania i ćwiczenia mające na celu ustalenie:
  a) kto ma i kto nie ma prawa do zasiłku?
  b) wysokość zasiłku chorobowego w poszczególnych sytuacjach,
  c) zasady obniżania wypłaty zasiłki z powodu nieterminowego dostarczenia zwolnienia lekarskiego,
  d) jaka dokumentacja jest niezbędna do wypłaty zasiłku chorobowego?
 6. Świadczenie rehabilitacyjne - pytania i ćwiczenia mające na celu ustalenie:
  a) kto i kiedy ma prawo do świadczenia rehabilitacyjnego?
  b) wysokość świadczenia i zasady dokumentowania wypłaty świadczenia,
  c) zasad waloryzacji podstawy wymiaru.
 7. Zasiłek opiekuńczy - pytania i ćwiczenia mające na celu ustalenie prawa do opieki:
  a) nowy druk ZUS Z-15a i ZUS Z-15b,
  b) nad zdrowym dzieckiem, nad chorym dzieckiem i innym chorym członkiem rodziny,
  c) kto nie ma prawa do zasiłku opiekuńczego?
  d) wysokość zasiłku opiekuńczego,
  e) jaka dokumentacja jest niezbędna do wypłaty zasiłku opiekuńczego?
 8. Zasiłek macierzyński - pytania i ćwiczenia mające na celu ustalenie:
  a) zasad wypłaty zasiłku macierzyńskiego w ramach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego i urlopu ojcowskiego,
  b) zasad obliczania podstawy zasiłku macierzyńskiego i wysokość zasiłku macierzyńskiego w różnych przypadkach,
  c) jaka dokumentacja jest niezbędna do wypłaty zasiłku macierzyńskiego?
  d) wysokość zasiłku macierzyńskiego w przypadku przyjęcia dziecka na wychowanie.
 9. Podstawa wymiaru zasiłków z ubezpieczenia społecznego dla pracowników w praktyce – ćwiczenia z naliczania poszczególnych wypłat.
 10. Ciekawe orzeczenia sądowe i interpretacje urzędowe.
 11. Najczęściej występujące problemy z uwzględnianiem składników płacowych w podstawie zasiłkowej, a także ustalaniem wymiaru świadczeń chorobowych – przykłady praktyczne.

Szkolenie ma charakter warsztatowy – uczestników prosimy o przyniesienie kalkulatorów.

Wykład poprowadzi Elżbieta Młynarska–Wełpa - specjalistka w zakresie prawa pracy i płac.

Koszt szkolenia 390,- zł.
Dla członków wspierających Stowarzyszenie Księgowych z uregulowaną składką członkowską za rok 2018, koszt szkolenia wynosi 350,- zł.

 

ZGŁOSZENIE

Polecamy

  • Świat Księgowych
  • Kaledarium