Raportowanie schematów podatkowych

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Radomiu w dniu 5 kwietnia 2019 roku zaprasza na szkolenie:

Raportowanie schematów podatkowych


1. Informacje o schematach podatkowych - informacje wstępne 

 • Cel regulacji MDR
 • Kwestie intertemporalne oraz obowiązek retrospektywnego przekazania informacji o schematach podatkowych
 • Bezpośrednie działanie ustawy nowej 
 • Przepis przejściowy
 • Pierwsza czynność oraz odrębne traktowanie schematu podatkowego
 • Zasady retrospektywnego raportowania schematów podatkowych
 • Zakres przedmiotowy raportowania schematów

2. Cechy rozpoznawcze

 • Ogólne cechy rozpoznawcze
 • Szczególne cechy rozpoznawcze
 • Inne szczególne cechy rozpoznawcze

3. Schematy podatkowe

 • Schemat podatkowy
 • Kryterium kwalifikowanego korzystającego 3.1.2. Uzgodnienie
 • Kryterium głównej korzyści
 • Schemat podatkowy standaryzowany
 • Schemat podatkowy transgraniczny

4. Podmioty zobowiązane do przekazania informacji o schematach podatkowych

 • Promotor
 • Wspomagający
 • Korzystający i kryterium kwalifikowanego korzystającego
 • Uczestnik uzgodnienia

5. Przekazywanie informacji o schemacie podatkowym

 • Obowiązki promotora - obowiązki informacyjne
 • Udostępnienie oraz wdrożenie schematu podatkowego 
 • Prawnie chroniona tajemnica zawodowa
 • Obowiązki korzystającego
 • Obowiązki informacyjne korzystającego - informacje ogólne
 • Obowiązki informacyjne korzystającego, który nie zwolnił promotora z prawnie chronionej tajemnicy zawodowej
 • Obowiązek przekazania informacji o schemacie podatkowym MDR-3
 • Obowiązki wspomagającego
 • Obowiązki wspomagającego - schemat postępowania
 • Odpowiedzialność wspomagającego względem zlecającego - modyfikacja MDR

6. Informacja o schemacie podatkowym i sposób jej przekazania do Szefa KAS

 • Zakres danych podlegających ujawnieniu w informacji o schemacie podatkowym
 • Zawartość informacji o schemacie podatkowym standaryzowanym
 • Informacja korzystającego o schemacie podatkowym MDR-3
 • Oświadczenie
 • Klauzula

7. Numer schematu podatkowego (NSP)

 • Potwierdzenie nadania NSP
 • Obowiązki związane z NSP

8. Procedura wewnętrzna

 • Podmioty zobowiązane do posiadania procedury
 • Cel posiadania procedury wewnętrznej
 • Konsekwencje nieprowadzenia procedury wewnętrznej

9. Sankcje

 • Sankcje za brak raportowania lub nieprawidłowe raportowanie
 • Podmioty" ponoszące odpowiedzialność za brak raportowania lub błędne raportowanie

10. Przykłady schematów, które mogą podlegać obowiązkowi raportowania w poszczególnych podatkach


Wykład poprowadzą Jarosław F. Mika i Paweł Rosiński - specjaliści w zakresie omawianych zagadnień.


Koszt szkolenia 390,- zł.
Dla członków wspierających Stowarzyszenie Księgowych z uregulowaną składką członkowską za rok 2019, koszt szkolenia wynosi 350,- zł.

ZGŁOSZENIE

Polecamy

  • Świat Księgowych
  • Kaledarium