Sukcesja biznesu. Zarząd sukcesyjny - nowa ustawa o dziedziczeniu przedsiębiorstwa osoby fizycznej - skutki prawne, podatkowe i ZUS. Alternatywne metody zapewnienia stabilności biznesu.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Radomiu w dniu 6 listopada 2018 roku zaprasza na szkolenie:

 

Sukcesja biznesu
Zarząd sukcesyjny
- nowa ustawa o dziedziczeniu przedsiębiorstwa osoby fizycznej - skutki prawne, podatkowe i ZUS.
Alternatywne metody zapewnienia stabilności biznesu.

 

1. Skutki śmierci przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność

 • Zasady dziedziczenia przedsiębiorstwa.
 • Umowy z kontrahentami.
 • Prawo do firmy (nazwy) przedsiębiorstwa.

2. Zarząd sukcesyjny – nowe zasady dziedziczenia przedsiębiorstw osób fizycznych od października 2018 r.

 • Uwagi ogólne o skutkach wprowadzenia zarządu sukcesyjnego.
 • Jak ustanowić zarządcę sukcesyjnego?
 • Kto może być zarządcą sukcesyjnym?
 • Obowiązki zarządcy sukcesyjnego.
 • Kto ma prawo do zysków przedsiębiorstwa w spadku?
 • Kto jest podatnikiem i stroną umów zawieranych przez przedsiębiorstwo w spadku?
 • Kto odpowiada za zobowiązania przedsiębiorstwa w spadku?
 • Czy decyzje administracyjne związane z przedsiębiorstwem wygasają?
 • Kto pełni rolę pracodawcy w przedsiębiorstwie w spadku?
 • Zarząd sukcesyjny w przypadku śmierci wspólnika spółki cywilnej.
 • Zmiany w ustawie o PIT, CIT, VAT związane z wprowadzeniem zarządu sukcesyjnego.

3. Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

 • Zalety.
 • Wady.
 • Proces przekształcenia krok po kroku.
 • Skutki podatkowe i prawne przekształcenia.

4. Aport przedsiębiorstwa osoby fizycznej do spółki osobowej

 • Wady.
 • Zalety.
 • Procedura przekształcenia krok po kroku.
 • Skutki podatkowe i prawne przekształcenia.

5. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną / komandytową

 • Zalety.
 • Wady.
 • Proces przekształcenia krok po kroku.
 • Skutki podatkowe i prawne przekształcenia

6. Zakładanie spółki z o.o., spółki komandytowej i spółki jawnej od podstaw

 • Spółka w organizacji.
 • W której chwili powstaje spółka i dlaczego to takie istotne?
 • Co powinno zawierać zgłoszenie spółki do KRS?
 • Jakie dokumenty należy załączyć do wniosku o wpis do KRS?
 • Kto przed rejestracją w KRS zawiera umowy w imieniu Spółki?
 • Jak wygląda rejestracja spółki komandytowej, której komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością?

7. Skutki podatkowe wniesienia wkładów w postaci:

 • środków pieniężnych
 • ruchomości,
 • nieruchomości,
 • przedsiębiorstwa lub ZCP
 • pracy


Wykład poprowadzi Kacper Sołoniewicz – adwokat, doradca podatkowy.

Koszt szkolenia 390,- zł.
Dla członków wspierających Stowarzyszenie Księgowych z uregulowaną składką członkowską za rok 2018, koszt szkolenia wynosi 350,- zł.

 

 

ZGŁOSZENIE

Polecamy

  • Świat Księgowych
  • Kaledarium