Rachunkowość finansowa sektora budżetowego

Kurs adresowany jest do pracowników finansowo - księgowych sektora budżetowego lub osób przygotowujących się do pracy na tych stanowiskach.

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z zasadami prowadzenia rachunkowości w jednostkach sektora budżetowego.

Program kursu obejmuje 70 godzin wykładowych.

Podczas zajęć omówione zostaną następujące zagadnienia:

 • zasady gospodarki finansowej wynikające z ustawy o finansach publicznych,
 • podstawy rachunkowości budżetowej,
 • rachunkowość budżetu,
 • rachunkowość jednostek wykonujących budżet,
 • rachunkowość podatków i opłat,
 • ewidencja funduszy unijnych,
 • sprawozdawczość budżetowa.

Kurs kończy się egzaminem pisemnym.

Pozytywna ocena uzyskana na egzaminie końcowym stanowić będzie podstawę do wydania zaświadczenia potwierdzającego ukończenie kursu.

Koszt uczestnictwa wynosi 1.390,- złotych.

W celu zapisania się prosimy wypełnić formularz i dokonać wpłaty zaliczki w wysokości 100,- zł.
Kwota ta zaliczona zostanie do pierwszej wpłaty na powyższy kurs.
W przypadku powiadomienia o rezygnacji najpóźniej na 3 dni przed terminem rozpoczęcia kursu kwota ta podlega zwrotowi, w przeciwnym przypadku zaliczona zostanie do kosztów związanych z uruchamianiem kursu.

 

Polecamy

  • Serwis informacyjny dla członków
  • Świat Księgowych