RODO - praktyczne zastosowanie przepisów unijnych i krajowych w przedsiębiorstwie z uwzględnieniem optymalnej dokumentacji i analizy ryzyka

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Radomiu w dniu 22 października 2018 roku zaprasza na szkolenie:


RODO - praktyczne zastosowanie przepisów unijnych i krajowych w przedsiębiorstwie z uwzględnieniem optymalnej dokumentacji i analizy ryzyka

 

 1. Kodyfikacja w ramach szeroko rozumianej ochrony danych osobowych.
 2. Omówienie podstaw prawnych przedstawionych przez Urząd Ochrony Danych Osobowych. Które przepisy dotyczą mnie jako przedsiębiorcy? Jak zinterpretować wypowiedź: „Stosować adekwatne przepisy”.
 3. Istotne zmiany w innych przepisach z uwagi na wejście w życie RODO.
 4. Znaczenie normy ISO 27001 w kontekście bezpieczeństwa informacji – zapewnienie kompatybilności z innymi normami dotyczącymi Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Jak przedsiębiorca może wykorzystać zapisy normy ISO 27001 w ramach codziennego zastosowania czy podczas kontroli z organu nadzorczego?
 5. Obowiązki Administratora zgodnie z rozporządzeniem unijnym.
 6. Podmiot przetwarzający, a Administrator – w jaki sposób regulować stosunki formalnoprawne, by proces przetwarzania danych był zgodny z rozporządzeniem ogólnym pomiędzy dwoma organizacjami?
 7. Analiza zasadności powołania Inspektora Ochrony Danych u przedsiębiorcy – omówienie przesłanek determinujących konieczność wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
 8. Modele funkcjonowania Inspektora Ochrony Danych Osobowych (pozytywy i zagrożenia w oparciu o praktykę rynkową).
 9. Co powinien wiedzieć Inspektor ochrony Danych? Jakie szkolenia specjalistyczne są dla niego przydatne, a które nie. W jaki sposób podejść do rozwoju w zakresie ochrony danych osobowych?
 10. Obowiązki, uprawnienia oraz status Inspektora Ochrony Danych – w jakim zakresie DPO może pomóc przedsiębiorcy a w jakim zaszkodzić?
 11. Kodeksy postępowania – czym w istocie są? Jak je zestawiać z RODO?
 12. Procedura zgłoszenia naruszenia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych oraz zgłoszenie faktu naruszenia osobom, których naruszenie dotyczy – praktyczne omówienie zagadnienia.
 13. Jak przedsiębiorca powinien przygotować się na kontrolę w zakresie bezpieczeństwa informacji?
 14. Środki ochrony prawnej, zakres odpowiedzialności przedsiębiorcy oraz sankcje wynikające z rozporządzenia ogólnego.
 15. Jak prawidłowo przedsiębiorca powinien zapewnić prawa osób, wobec których zachodzi proces przetwarzania danych osobowych?
 16. Obowiązek informacyjny względem osób, których dane osobowe przedsiębiorca przetwarza - okoliczności, w których należy go spełnić oraz zakres klauzuli obowiązku informacyjnego.
 17. Jak prawidłowo pobierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych i od kogo – omówienie również pozostałych przesłanek przetwarzania danych osobowych przewidzianych w rozporządzeniu ogólnym.
 18. W jakich okolicznościach przedsiębiorca powinien stosować pseudonimizację oraz anonimizację?
 19. Szyfrowanie danych osobowych – obowiązek czy dowolność?
 20. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie.
 21. Przetwarzanie danych na urządzeniach mobilnych oraz procedury z tym związane.
 22. Uwzględnienie ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślna ochrona danych.
 23. Omówienie wymagań technicznych związanych z RODO. Wymóg, czy wymysł rynku? Przedstawienie warunków technicznych wymaganych przez organ kontroli. Czym kieruje się inspektor kontroli z organu nadzorczego.
 24. Omówienie zasad szacowania ryzyka.
 25. Jak prawidłowo szacować ryzyko? Która metoda jest adekwatna wobec mojego przedsiębiorstwa? Normy ISO w praktyce szacowania ryzyka?
 26. Akredytacja i certyfikacja.

Wykład poprowadzą Sylwia Kochan i Adam Kurzeja - doradcy z zakresu ochrony danych osobowych.

Koszt szkolenia 390,- zł.
Dla członków wspierających Stowarzyszenie Księgowych z uregulowaną składką członkowską za rok 2018, koszt szkolenia wynosi 350,- zł.

 

ZGŁOSZENIE

 

Polecamy

  • Świat Księgowych
  • Kaledarium