Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w ujęciu podatkowym oraz w zakresie ubezpieczeń społecznych w 2019 r.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Radomiu w dniu 26 marca 2019 roku zaprasza na szkolenie:

 

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w ujęciu podatkowym oraz w zakresie ubezpieczeń społecznych w 2019 r.

 

1. Opodatkowanie dochodów uzyskanych przez cudzoziemców na terytorium RP z uwzględnieniem zmian w definicji przychodów osiągniętych na terytorium RP od początku 2017r.

 • ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy ustawowy oraz wynikający z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,
 • miejsce zamieszkania,
 • umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania,
 • zasady dotyczące opodatkowania pracowników najemnych (klauzula 183 dni, pojęcie „ekonomiczny pracodawca”),
 • opodatkowanie dochodów osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym,
 • ryczałt dla osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym,
 • certyfikat rezydencji,
 • prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce,
 • obowiązek oraz prawo złożenia zeznania przez cudzoziemców,
 • praca nierezydenta na rzecz zagranicznego podmiotu - informacje ORD-W1,
 • metody unikania podwójnego opodatkowania wynikające z ustawy oraz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,
 • możliwość uwzględnienia przy rozliczeniu podatkowym w Polsce składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne płaconych do zagranicznych systemów ubezpieczeń,
 • rozszerzony katalog przychodów osiągniętych na terytorium Polski od początku 2017r.

2. Ubezpieczenia społeczne cudzoziemców zatrudnionych w Polsce oraz wykonujących pracę w Polsce z uwzględnieniem ustawodawstwa UE oraz właściwych umów o zabezpieczeniu społecznym

 • zasada jednego ustawodawstwa,
 • zasada równego traktowania,
 • zasada sumowania okresów ubezpieczenia, zatrudnienia i zamieszkania,
 • „stały charakter pobytu” cudzoziemców na terytorium RP a podleganie ubezpieczeniom w Polsce,
 • wyjątki od zasady podlegania ubezpieczeniu w kraju wykonywania pracy,
 • pracownicy delegowani,
 • pracownicy transportu międzynarodowego,
 • pracownicy pracujący jednocześnie na terenie kilku państw członkowskich,
 • działalność prowadzona w kilku państwach jednocześnie,
 • podleganie przez nierezydentów ubezpieczeniom w Polsce,
 • ubezpieczenia obywateli państw trzecich.


Wykład poprowadzi Aleksander Gniłka – doradca podatkowy, specjalista w zakresie omawianych zagadnień.

Koszt szkolenia 390,- zł.
Dla członków wspierających Stowarzyszenie Księgowych z uregulowaną składką członkowską za rok 2019, koszt szkolenia wynosi 350,- zł.

 

ZGŁOSZENIE

 

Polecamy

  • Świat Księgowych
  • Kaledarium