Przychody i koszty podatkowe po zmianach PIT i CIT od 2018 r.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Radomiu w dniu 17 października 2018 roku zaprasza na szkolenie:
   

Przychody i koszty podatkowe po zmianach PIT i CIT od 2018 r.
Najpopularniejsze wydatki firmowe w świetle najnowszych interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

 

 1. Podział na źródła przychodów w ustawie o CIT od 2018 r.
 2. Wyłączenia z kosztów.
 3. Korekta zmian zasad dokumentowania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.
 4. Imprezy firmowe w kosztach podatkowych.
 5. Wyjazdy szkoleniowe i integracyjne w kosztach firmy.
 6. Kolacja z kontrahentem w kosztach podatkowych.
 7. Reklama czy reprezentacja?
 8. Wydatki na rzecz członków zarządu w kosztach podatkowych.
 9. Wydatki na rzecz rady nadzorczej w kosztach podatkowych.
 10. Wydatki na rzecz zleceniobiorców w kosztach podatkowych – uwaga zmiana stanowiska organów podatkowych od 2018 roku w zakresie zasad rozliczenia delegacji!
 11. Zatrudnienie wspólnika w spółce osobowej i cywilnej.
 12. Odszkodowania i kary umowne w kosztach firmowych.
 13. Świadczenia motywacyjne pracowników – koszt pracodawcy i przychód pracownika.
 14. Koszty zaniechanych inwestycji.
 15. Nietypowe wydatki w kosztach podatkowych Korekta przychodów i kosztów.

Wykład poprowadzi Kacper Sołoniewicz – adwokat, doradca podatkowy

Koszt szkolenia 390,- zł.
Dla członków wspierających Stowarzyszenie Księgowych z uregulowaną składką członkowską za rok 2018, koszt szkolenia wynosi 350,- zł.


 

KARTA ZŁOSZENIA

Polecamy

  • Świat Księgowych
  • Kaledarium