Prawo pracy w 2019 roku oraz aktualności na jesień 2018 roku

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Radomiu w dniu 26 października 2018 roku zaprasza na szkolenie:

 


Prawo pracy w 2019 roku
 i aktualności na jesień 2018 roku

 

 1. Rewolucyjne zmiany dotyczące zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej.
 2. Dane osobowe pracowników i osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych w  kontekście obowiązywania RODO i zasad tam wskazanych, a także praktycznych problemów związanych z odniesieniem RODO do stosunku pracy.
 3. Urlopy zaległe w kontekście wzmożenia kontroli PIP po 30 września.
 4. Czas określony i zasada 3/33 w kontekście upływu w dniu 21 listopada 2018r. 33 miesięcy od wejścia jej w życie.
 5. Omówienie zmian obowiązujących od 1 września w zakresie zatrudniania młodocianych i wskazanie na planowane i pozostałe zmiany w 2019r.
 6. Najnowsze orzecznictwo i uwagi dotyczące rozliczania czasu pracy.
 7. Wskazanie na aktualne interpretacje organów, orzecznictwo SN i TSUE w sprawach dotyczących stosowania prawa pracy.

Wykład poprowadzi Maja Chodacka - sędzia WSA w Krakowie, specjalista w zakresie prawa pracy.

Koszt szkolenia 390,- zł.
Dla członków wspierających Stowarzyszenie Księgowych z uregulowaną składką członkowską za rok 2018, koszt szkolenia wynosi 350,- zł.

 

KARTA ZGŁOSZENIA

Polecamy

  • Świat Księgowych
  • Kaledarium