Podatek u źródła

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Radomiu w dniu 26 marca 2019 roku zaprasza na szkolenie:

 

Podatek u źródła

 

1. Ograniczony oraz nieograniczony obowiązek podatkowy:

 • rezydent i nierezydent podatkowy,
 • dochody uzyskiwane na terytorium RP,
 • definicja rzeczywistego właściciela.

2. Konsekwencje związane z płatnościami zagranicę dotyczącymi:

 • odsetek, należności licencyjnych, dywidend,
 • świadczeń niematerialnych (np. doradztwo, zarządzanie, reklama),

3. Znaczenie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
4. Odsetki w ustawie o CIT – znaczenie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
5. Należności licencyjne w ustawie o CIT – znaczenie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania:

 • znaki towarowe, know-how, licencje na programy komputerowe,
 • prawa do używania praw autorskich,
 • licencje do emisji programów telewizyjnych oraz audycji radiowych,
 • użytkowanie urządzenia przemysłowego.

6. Warunki dla zwolnienia od podatku „u źródła” odsetek i należności licencyjnych wypłacanych podmiotom powiązanym wraz z obowiązkami dokumentacyjnymi.
7. Instytucja uprawnionego odbiorcy (beneficial owner) w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania i rzeczywistego właściciela w ustawie o CIT.
8. Zakup usług o charakterze niematerialnym w ustawie o CIT – znaczenie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
9. Dywidenda w ustawie o CIT – znaczenie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania:

 • definicja dywidend,
 • dywidendy a inne dochody z tytułu udziału w zysku osób prawnych,
 • warunki dla zwolnienia od podatku „u źródła”.

10. Zakup biletów lotniczych – czy i kiedy należy pobrać podatek u źródła.
11. Podstawowe zasady opodatkowania zarządu oraz rady nadzorczej.
12. Stawki podatku, zwolnienia.
13. Certyfikat rezydencji podatkowej.
14. Oświadczenie nierezydenta.
15. Obowiązki płatnika [deklaracja, informacja, płatność podatku].
16. Czy podatek u źródła może być kosztem uzyskania przychodów?
17. Jaki kurs należy zastosować w przypadku podatku u źródła i podatku zapłaconego za granicą?
18. Nowe zasady pobory podatku „u źródła” w 2019 r.:

 • zmiana definicji legalnej rzeczywistego właściciela,
 • zmiany w zakresie sposobu poboru podatku „u źródła”,
 • jak postępować w przypadku stawki zredukowanej albo zwolnienia na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, w przypadku zwolnienia na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT),
 • wniosek o zwrot podatku,
 • zwolnienie na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowy od osób prawnych,
 • opinia o zastosowaniu zwolnienia. Wniosek. Załączniki. Opłaty. Tryb oraz termin rozpatrzenia. Zakres czasowy obowiązywania,
 • certyfikat rezydencji przy usługach niematerialnych,
 • zwolnienia od poboru podatku od odsetek i dyskonta od listów zastawnych i obligacji,
 • nowe zasady odpowiedzialności płatnika.


Wykład poprowadzi Ewelina Bugaj - doradca podatkowy.

Koszt szkolenia 390,- zł.
Dla członków wspierających Stowarzyszenie Księgowych z uregulowaną składką członkowską za rok 2018, koszt szkolenia wynosi 350,- zł.

 

KARTA ZGŁOSZENIA

Polecamy

  • Świat Księgowych
  • Kaledarium