Lista płac dla dociekliwych

 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Radomiu w dniu 5 listopada 2018 roku zaprasza na szkolenie:


Lista płac dla dociekliwych

 

Szkolenie o charakterze warsztatowym z naliczania list płac i rozliczania dokumentacji korygującej, mające na celu pokazanie zagadnień płacowych jako wyliczeń na bazie ciekawych przypadków praktycznych. Tam gdzie przepisy są niejednoznaczne lub trzeba zrobić korektę wcześniejszych naliczeń sporządzanie list płac nie jest łatwe i dlatego na bazie stanowisk urzędowych i orzecznictwa sądowego tematyka ta zostanie poruszona na przykładowych wyliczeniach.

Celem szkolenia jest przećwiczenie na przykładach zasad naliczania wynagrodzeń z punktu widzenia prawa pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego w różnych sytuacjach płacowych oraz przy korektach składek.

Program szkolenia
1. Wieloskładnikowe listy płac – ćwiczenia w naliczaniu:

 • obniżenia wysokości składki zdrowotnej do kwoty zaliczki na podatek – zmiana stanowiska ZUS po uchwale SN z dnia 2 lutego 2016 r.,
 • dopłaty do wynagrodzenia minimalnego po nowelizacji przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
 • wynagrodzenia urlopowego w przypadku podwyżki wynagrodzenia pracownika,
 • ekwiwalentu pieniężnego dla niepełnoetatowca oraz ćwiczenia dopełniania składników płacowych w podstawie ekwiwalentowej,
 • wynagrodzenia i dodatku za godziny nadliczbowe dla pracownika, który otrzymuje oprócz stałej stawki miesięcznej dodatki do wynagrodzenia,
 • pomniejszenia stawki miesięcznej za nieprzepracowane dni zgodnie z najnowszym stanowiskiem resortu pracy,
 • zasiłków z ubezpieczenia społecznego z różnymi podstawami wymiaru przy łączeniu urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy w danym zakładzie pracy, gdy pracownik zachoruje.

2. Korygowanie dokumentacji rozliczeniowej w przypadku nadpłaty/niedopłaty składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne w praktyce: 

 • ustalenie właściwej podstawy składek,
 • skorygowanie dokumentacji rozliczeniowej,
 • ustalenie wysokości dopłaty/zwrotu składek E i R,
 • wyliczenie nadpłaconej/niedopłaconej składki zdrowotnej,
 • pobranie zaliczki na podatek dochodowy,
 • ustalenie kwoty do wypłaty dla pracownika.

3. Zwolnienia lekarskie po terminie wypłaty listy płac w praktyce: 

 • pomniejszanie nadpłaconego wynagrodzenia,
 • naliczenie należnego świadczenia pieniężnego,
 • krótko-i długookresowe zwolnienia lekarskie – podobieństwa i różnice,
 • korekta raportów imiennych,
 • rozliczenie nadpłaconej części wynagrodzenia,
 • oczekiwanie na decyzję o świadczeniu rehabilitacyjnym,
 • korekta naliczeń w związku z wypadkiem w pracy.

4. Ciekawe stanowiska i interpretacje urzędowe oraz orzeczenia sądowe w zakresie wynagrodzeń.

Kurs ma charakter warsztatowy – przeznaczony jest dla osób z doświadczeniem w pracy płacowca, prosimy o przyniesienie kalkulatorów.

Wykład poprowadzi Elżbieta Młynarska–Wełpa - specjalistka w zakresie prawa pracy i płac.

Koszt szkolenia 390,- zł.
Dla członków wspierających Stowarzyszenie Księgowych z uregulowaną składką członkowską za rok 2018, koszt szkolenia wynosi 350,- zł.
 

 

KARTA ZGŁOSZENIA

 

 

Polecamy

  • Świat Księgowych
  • Kaledarium