VAT 2019 - zasady rozliczania z tytułu transakcji międzynarodowych

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Radomiu w dniu 18 marca 2019 roku zaprasza na szkolenie: 

 

VAT 2019
zasady rozliczania VAT z tytułu transakcji międzynarodowych, aktualne najważniejsze problemy i obszary ryzyka

 

1. Zasady rozliczania międzynarodowych transakcji usługowych.
a) Świadczenie usług z miejscem świadczenia poza terytorium kraju (eksport usług):
 ▪ identyfikacja usług opodatkowanych poza terytorium kraju z perspektywy przedmiotu usługi i statusu nabywcy,
 ▪ zasady powstania „obowiązku podatkowego” (wykonanie usługi, zaliczka, usługa ciągła, zasady szczególne),
 ▪ podstawa opodatkowania i kursy walut,
 ▪ fakturowanie,
 ▪ korygowanie obrotu,
 ▪ rozliczanie w Polsce usług z miejscem świadczenia poza terytorium kraju - deklaracje i ewidencje,
 ▪ przykłady rozliczenia najczęstszych przypadków eksportu usług (licencje, transport, najem usługi niematerialne, usługi budowlane, usługi hotelowe, gastronomiczne, przewozów lotniczych, serwisowe, targów, szkoleń i konferencji, magazynowania, elektroniczne).
b) Import usług:
 ▪ identyfikacja przypadków importu usług - kiedy trzeba rozliczyć import usług,
 ▪ zasady powstania obowiązku podatkowego (wykonanie usługi, zaliczka, usługa ciągła, zasady szczególne),
 ▪ podstawa opodatkowania i kursy walut, korygowanie obrotu, stawki VAT – w tym w przypadku zmiany stawki, dokumentowanie importu usług,
 ▪ zasady rozliczania podatku naliczonego,
 ▪ przykłady rozliczenia najczęstszych przypadków importu usług (licencje, transport, najem usługi niematerialne, usługi budowlane, usługi hotelowe, gastronomiczne, przewozów lotniczych, serwisowe, targów, szkoleń i konferencji, magazynowania, elektroniczne).
c) „Refakturowanie usług” w obrocie międzynarodowym i wewnątrzwspólnotowym - problemy kwalifikacji, dokumentowania (faktura, nota) i rozliczania VAT na przykładzie:
 ▪ przenoszenia kosztów delegacji,
 ▪ przenoszenia kosztów usług zakupionych w związku z realizacją kontraktu,
 ▪ przenoszenia kosztów wspólnego przedsięwzięcia (np. współorganizacji targów),
 ▪ refakturowanie a „koszty wyłożone” - na czym polega i jak identyfikować - co, kiedy ma miejsce?

2. Zasady rozliczania międzynarodowych transakcji towarowych.
a) Identyfikacja międzynarodowych towarowych transakcji sprzedażowych: WDT, eksport towarów, dostawa opodatkowana poza terytorium kraju, sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju i ich zasady rozliczeń w zakresie:
 ▪ obowiązku podatkowego (w tym rozliczanie dostawy i zaliczki),
 ▪ ustalenia podstawy opodatkowania, stosowania kursów, korygowania podstawy opodatkowania,
 ▪ wpływu na rozliczenie transakcji świadczenia kompleksowego,
 ▪ prawidłowości stosowania stawki 0%, albo uznania, że czynność nie podlega opodatkowaniu VAT w Polsce,
 ▪ korygowania rozliczeń ze względu na braki dokumentacyjne,
 ▪ dokumentowania fakturami, fakturami korygującymi i ewidencjonowania,
 ▪ najczęściej występujących sytuacji w rozliczaniu powyższych transakcji w praktyce.
b) Identyfikacja międzynarodowych towarowych transakcji zakupowych: WNT, import towarów, dostawa dla której podatnikiem na terytorium kraju jest nabywca, sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju i ich zasady rozliczeń w zakresie:
 ▪ obowiązku podatkowego (w tym rozliczanie dostawy i zaliczki),
 ▪ ustalenia podstawy opodatkowania, stosowania kursów, korygowania podstawy opodatkowania,
 ▪ wpływu na rozliczenie transakcji świadczenia kompleksowego,
 ▪ prawidłowości ustalenia wysokości podatku należnego (stawki),
 ▪ ewidencjonowania,
 ▪ warunków i zasad rozliczania podatku naliczonego,
 ▪ najczęściej występujących sytuacji w rozliczaniu powyższych transakcji w praktyce.
 
3. Problemy rozliczania transakcji wielostronnych
 ◦ zasady kwalifikacji - praktyczne aspekty mające wpływ na prawidłowość rozliczenia transakcji wielostronnych - na co koniecznie zwracać uwagę?
 ◦ zasady ujęcia w ewidencji i deklaracji VAT.
 ◦ procedura uproszczona.

4. Zmiany w VAT na 2019 r. i ich znaczenie dla rozliczania transakcji międzynarodowych (wg stanu prac legislacyjnych).
5. Omówienie aktualnego orzecznictwa sądowego i praktyki skarbowej w zakresie zagadnień objętych programem szkolenia.

Wykład poprowadzi Cezary Pieńkosz - doradca podatkowy, specjalista w zakresie podatku VAT.

Koszt szkolenia 390,- zł.
Dla członków wspierających Stowarzyszenie Księgowych z uregulowaną składką członkowską za rok 2018, koszt szkolenia wynosi 350,- zł.

 

KARTA ZGŁOSZENIA

 

 

Polecamy

    • Świat Księgowych
    • Kaledarium