Leasing w prawie bilansowym i podatkowym

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Radomiu w dniu 25 kwietnia 2019 roku zaprasza na szkolenie:


Leasing w prawie bilansowym i podatkowym1. Podstawy prawne

 • Ustawa o rachunkowości
 • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Ustawa o podatku od towarów i usług

2. Umowy leasingu w świetle prawa bilansowego i ich ewidencja

 • Klasyfikacja umów leasingu.
 • Różnice w ujęciu przedmiotu leasingu dla celów bilansowych i podatkowych.
 • Leasing operacyjny i leasing finansowy - zapisy w umowach, ewidencja, opłata wstępna, zwrot przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy leasingu, przeniesienie na korzystającego prawa własności przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy leasingu, zawarcie kolejnej umowy leasingu, zmiana przedmiotu warunków umowy leasingu.
 • Leasing w walucie obcej - wycena bieżąca i na dzień bilansowy.
 • Leasing zwrotny - istota, operacyjny leasing zwrotny, finansowy leasing zwrotny.
 • Zmiana klasyfikacji umowy leasingu.
 • Prezentacja w sprawozdaniu finansowym umów leasingu.

3.  Umowy leasingu w podatku dochodowym i ich ujęcie w rachunku podatkowym

 • Wartość początkowa przedmiotu leasingu.
 • Opłata wstępna i raty leasingowe.
 • Amortyzacja przedmiotu leasingu.
 • Wykup, utrata, zbycie przedmiotu leasingu.
 • Ubezpieczenie i inne koszty związane z leasingiem.
 • Leasing a podatek u źródła.

4. Umowy leasingu a rozliczenie podatku VAT

 • Leasing jako świadczenie usług.
 • Leasing jako dostawa towarów.
 • Prawo do odliczenia podatku VAT (z rat leasingowych, od wykupu przedmiotu leasingu przy zmianie przeznaczenia samochodu osobowego).
 • Wycofanie z działalności gospodarczej przedmiotu leasingu.
 • Podatek VAT od leasingu w świetle wyroku TSUE.


Wykład poprowadzi Joanna Dębska – doradca podatkowy.


Koszt szkolenia 390,- zł.
Dla członków wspierających Stowarzyszenie Księgowych z uregulowaną składką członkowską za rok 2019, koszt szkolenia wynosi 350,- zł.

 

KARTA ZŁOSZENIA

Polecamy

  • Serwis informacyjny dla członków
  • Świat Księgowych