Księga przychodów i rozchodów

Kurs adresowany jest do osób prowadzących działalność gospodarczą oraz osób zajmujących się prowadzeniem podatkowej księgi przychodów i rozchodów, dokonujących rozliczeń podatkowych.

Celem kursu jest przedstawienie problematyki prawnej związanej z prowadzeniem podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji jej towarzyszących, dokumentowaniem operacji gospodarczych, dokonywaniem rozliczeń podatkowych.

Program kursu obejmuje 40 godzin wykładowych.

Podczas zajęć omówione zostaną następujące zagadnienia :

  • zasady dokumentowania przychodów i wydatków,
  • prowadzenie zapisów bieżących w książce przychodów i wydatków,
  • prowadzenie innych urządzeń księgowych,
  • sporządzanie deklaracji podatkowych.

Po ukończeniu kursu słuchacze otrzymują zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu. 

Koszt uczestnictwa wynosi 750,- złotych.

W celu zapisania się prosimy wypełnić formularz i dokonać wpłaty zaliczki w wysokości 100,- zł.
Kwota ta zaliczona zostanie do pierwszej wpłaty na powyższy kurs.
W przypadku powiadomienia o rezygnacji najpóźniej na 3 dni przed terminem rozpoczęcia kursu kwota ta podlega  zwrotowi, w przeciwnym przypadku zaliczona zostanie do kosztów związanych z uruchamianiem kursu.

 

Polecamy

    • Serwis informacyjny dla członków
    • Świat Księgowych