Informacje o oddziale

Skład władz Oddziału Okręgowego w Radomiu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

 

Zarząd Oddziału Okręgowego:
 

Prezes -  Janusz Czerwieniec

Wiceprezes -  Jolanta Bąk

Wiceprezes -  Sławomir Szlachetka

Skarbnik - Danuta Gunerka

Sekretarz - Katarzyna Ogonowska

Członek - Agnieszka Glista

Członek -  Elżbieta Żurowska

 

Okręgowa Komisja Rewizyjna:
 

Przewodnicząca - Teresa Sałek

Z-ca przewodniczącej -  Zofia Adamczyk

Członek - Elżbieta Amanowicz

 

Biuro:
 

Dyrektor Biura - Małgorzata Łyżwa

Księgowość - Danuta Puton

Szkolenia - Waldemar Kiraga

Polecamy

    • Serwis informacyjny dla członków
    • Świat Księgowych