Informacje o oddziale

Skład władz Oddziału Okręgowego w Radomiu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

 

Zarząd Oddziału Okręgowego:
 

Prezes -  Urszula Kosior

Wiceprezes -  Bożena Kontna

Wiceprezes -  Sławomir Szlachetka

Skarbnik - Danuta Gunerka

Sekretarz - Jolanta Bąk

Członek - Janusz Czerwieniec

Członek -  Elżbieta Żurowska

 

Okręgowa Komisja Rewizyjna:
 

Przewodniczący - Zbigniew Skorupa

Z-ca przewodniczącego -  Janusz Kot

Członek - Anna Marszałek

 

Biuro:
 

Dyrektor Biura - Małgorzata Łyżwa

Księgowość - Danuta Puton

Szkolenia - Waldemar Kiraga

Polecamy

    • Świat Księgowych
    • Kaledarium