Cele

Celem Stowarzyszenia jest:

  • obrona praw, godności i interesów członków;
  • krzewienie poczucia godności i wspólnoty zawodowej;
  • popularyzowanie pozycji i znaczenia zawodu księgowego i finansisty;
  • troska o nienaganny poziom etyczny i zawodowy członków;
  • współpraca z organami państwowymi i samorządu terytorialnego oraz organizacjami gospodarczymi w zakresie organizacji i prowadzenia rachunkowości oraz rewizji i kontroli gospodarczej;
  • współdziałanie z międzynarodowymi organizacjami w zakresie wymiany doświadczeń integracji międzynarodowej.

Polecamy

    • Serwis informacyjny dla członków
    • Świat Księgowych